Zajmujemy się fizjoterapią dzieci i niemowląt z wszystkimi schorzeniami wieku rozwojowego:

  • z asymetrią ułożenia
  • z zaburzeniami napięcia mięśniowego
  • z nieprawidłowym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, który objawia się opóźnieniem w osiąganiu przewidywanych dla danego wieku umiejętności takich jak: unoszenie głowy, samodzielne obroty, siadanie, czworaki, wstawanie i chodzenie

  • Ćwiczymy zgodnie z zasadami metody NDT - Bobath