CO TO SĄ BADANIA KLINICZNE?

Badania kliniczne to programy naukowe które prowadzi się zazwyczaj w czterech fazach ( I,II,III,IV), aby móc zweryfikować skuteczność oraz bezpieczeństwo leku. Każda z faz po analizie danych, musi wykazać pozytywny i bezpieczny dla pacjenta rezultat leczenia i tylko wówczas może nastąpić zgoda organów nadzorujących na rozpoczęcie kolejnego etapu prac nad lekiem oraz w efekcie jego rejestracja i wprowadzenie na rynek. Nad wyrażeniem zgody rozpoczęcia kolejnych faz badania oraz bezpieczeństwa Pacjenta czuwa Departament Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych który jest jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ponadto, również jednostki międzynarodowe nadzorują przeprowadzanie badań klinicznych w Polsce, mianowicie: Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency, EMA), agencja Unii Europejskiej, oraz Agencja Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) – amerykańska instytucja rządowa która jest częścią Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych.


CZY BADANIE KLINICZNE JEST DLA MNIE?

Badanie kliniczne jest dedykowane dla populacji pacjentów dotkniętych określoną jednostką chorobową. Każde badanie kliniczne ma określone kryteria kwalifikacji pacjenta. Dlatego też, każdy Pacjent powinien omówić wymogi badania klinicznego z lekarzem rekrutującym do danego badania, aby upewnić się czy spełnia wszystkie kryteria włączenia.


JAKIE SĄ KORZYŚCI ZWIAZANE Z UDZIAŁEM W BADANIU KLINICZNYM?

Największą korzyścią z udziału w badaniu klinicznym jest dostęp do innowacyjnych terapii niedostępnych na rynku. Udział w badaniu klinicznym gwarantuje ponadto bezpłatną diagnostykę, opiekę medyczną na najwyższym poziomie oraz dostępność lekarza prowadzącego badanie.


CZY UDZIAŁ W BADANIU JEST BEZPIECZNY?

Monitorowanie stanu zdrowia Pacjenta jest priorytetem w Badaniach Klinicznych. Dlatego też, po wyrażeniu zgody na udział w badaniu będą Państwo pod stałą opieką lekarzy specjalistów którzy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem.


CZY OTRZYMAM ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY:

Pacjent otrzymuje całkowity zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów podróży związanych z dojazdem i powrotem z ośrodka badawczego.


CZY OTRZYMAM WYNAGRODZENIE?

Pacjent nie otrzymuje wynagrodzenia za udział w badaniu klinicznym. Wszystkie procedury leczenia, diagnostyka, konsultacje lekarskie jak i sam lek badany są bezpłatne.Więcej informacji można uzyskać na stronie:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
www.urpl.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta:
www.rpp.gov.pl

DANE KONTAKTOWE dla FIRM i CRO:
e-mail: badaniakliniczne@bmedical.pl

adres: ul. Obopólna 4a, 30-069 Kraków

B Medical Solutions © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie obecnych na tej stronie treści w jakiejkolwiek formie bez zezwolenia jest zabronione.